Mgr. Jan Paleček

Paleček, Jan

E-mail: janpalecek@centrum.cz

Telefon: +420 221 183 527

Vystudoval Fakultu sociálních věd, obor sociologie (Mgr. 2004).V občanském sdružení Fokus Praha pracoval s duševně nemocnými lidmi v chráněném bydlení (1995-2002). Byl ředitelem Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (2001-2004). V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví koordinoval pracovní skupinu pro chráněné bydlení (1999-2000) a podílel se na výzkumných projektech v psychiatrické péči (2002-2004). Výzkumným pracovníkem CTS je od roku 2005. Studuje sociologicky psychiatrickou a pastorační praxi.

Vybrané publikace:

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2012): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care

Journal of Religion and Health, 51 (3): 970-985

Paleček, Jan (2011): Kde všude běhají lvi?

Biograf 54

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Paleček, Jan (2010): Mariánský sluneční zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf 52-53: 41-66.

Paleček, Jan (2010): Opakujte po mně: duševní nemoc - říkáte to stejně?!!? O překládání duševní nemoci

In: P. Hejzlar (ed.), Na cestě ke komunitní psychiatrii…, str. 18-54, Péče o duševní zdraví, Theo, Pardubice, ISBN 978-80-904009-6-2

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2010): The principle of symmetry from the respondents’ perspective: Possessions, apparitions and mental illnesses in research interviews with clerics.

Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16. DOI: 10.1007/s10943-010-9409-9. ISSN 0022-4197 (Print) 1573-6571 (Online). IF 0.358.

Paleček, Jan (2008): O relativní existenci a relativní neexistenci duševní nemoci

In: L. Fialová, P. Kouba, M. Špaček (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení, str. 195-209, Galén, Karolinum, Praha, ISBN 978-80-7262-513-0 (Galén), 978-80-246-1532-5

Paleček, Jan; David, Kocman (2007): Mezi kvalitativním výzkumem a normativním hodnocením

Biograf 43-44/, str. 113-120

Konopásek, Zdeněk; Paleček, Jan (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima

Biograf (40-41): 138-171