Mgr. Petr Tureček, Ph.D.

Petr Tureček
Petr Tureček vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V první řadě se zabývá kulturní evolucí. Prostřednictvím matematického modelování zkoumá, jaký dopad mají odlišnosti mezi genetickým a sociálním přenosem na procesy adaptace a divergence v příslušných doménách. Evoluci kultury rovněž vyučuje na Přírodovědecké fakultě, kde působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd.

Jeho další zájmy jsou poměrně široké. Patří mezi ně evoluce mimetismu, pohlavní výběr nebo dopad prarodičů na rození a přežívání vnoučat. Rád zakládá zcela nové oblasti studia. Zabývá se tedy rovněž sémantickou pareidolií a Hypotézou živé jurty.

Je členem skupiny Blázni.cz, se kterou vydává samizdatový literární časopis, pořádá koncerty a autorská čtení.

Napsal knihu Vlasy se vrací a sbírku poezie Ptáci a prdele letěli vesele.

Petr Tureček na ORCiD

Petr Tureček na ResearchGate

Vybrané publikace:

Tureček, Petr; Kozák, M.; Slavík, J. (2023): How subcultures emerge.

Evolutionary Human Sciences, 5, 1-23.

Misiak, M.; Curry, O. S. ; Tureček, Petr (2023): Moral Messaging: Testing a Framing Technique during a Pandemic.

Basic and Applied Social Psychology, 45(1), 38-48.

Velková, A.; Tureček, Petr (2022): Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834

The History of the Family, 27(3), 434-452.

Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2022): Symptomic Mimicry Between SARS-CoV-2 and the Common Cold Complex.

Biosemiotics, 15(1), 61-66.

Saribay, S. A. ; Tureček, Petr; Paluch, P.; Kleisner, Karel (2021): Differential effects of resource scarcity and pathogen prevalence on heterosexual women's facial masculinity preferences.

Evolutionary Human Sciences, 3.

Kleisner, Karel; Tureček, Petr; Roberts, Craig S.; Havlíček, J.; Valentova, J. V.; Akoko, R. M.; Saribay, S. A. (2021): How and why patterns of sexual dimorphism in human faces vary across the world.

Scientific reports, 11(1), 1-14.

Havlíček, J.; Tureček, Petr; Velková, A. (2021): One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population,

1708–1834. Behav Ecol.

Brejcha, J.; Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2021): Perception-driven dynamics of mimicry based on attractor field model.

Interface Focus, 11(3), 20200052. (Shared first authorship)

Tureček, Petr; Slavík, J.; Kozák, M.; Havlíček, Jan (2019): Non-particulate inheritance revisited: Evolution in systems with Parental Variability-Dependent Inheritance

Biological Journal of the Linnean Society, 127(2), 518–533.

Štěrbová, Zuzana; Tureček, Petr; Kleisner, Karel (2019): She Always Steps in the Same River: Similarity Among Long-Term Partners in Their Demographic, Physical, and Personality Characteristics

Frontiers in Psychology, 10, 52.

Kleisner, Karel; Kočnar, T.; Tureček, Petr; Stella, D.; Akoko, R. M.; Třebický, Vít; Havlíček, J. (2017): African and European perception of African female attractiveness

Evolution and Human Behavior, 38(6), 744-755.

Kleisner, Karel; Tureček, Petr (2017): Cultural and biological evolution: what is the difference?

Biosemiotics, 10(1), 127-130.

Tureček, Petr; Havlíček, J. (2017): Kultura jako předmět a produkt evoluce

O původu kultury (Ovčáčková, L. ed.). Academia, Praha, pp. 185-231.