Prof. David Storch, Ph.D.

David Storch

E-mail: storch@cts.cuni.cz

Osobní webové stránky: http://www.cts.cuni.cz/~storch/

Telefon: +420 221 183 535

Prof. David Storch, Ph.D., (*1970) je biolog. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií, pobýval na University of Sheffield a na Santa Fe Institute; přednáší na Přírodovědecké fakultě UK. Je editorem časopisů Ecology Letters a Global Ecology and Biogeography. Kromě vědeckých a popularizačních článků napsal řadu knih, například „Úvod do současné ekologie“ (se Stanislavem Mihulkou), „Jak se dělá evoluce“ (spolu s Janem Zrzavým a dalšími), „Biologie krajiny“ (s Jiřím Sádlem), editoval knihy „Scaling Biodiversity“ (vydané v Cambridge University Press) a „Antropocén“ (spolu s Petrem Pokorným). Je předsedou výboru České společnosti pro ekologii a členem rady Fóra ochrany přírody a rady ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny. Je voleným členem Učené společnosti České republiky a Academia Europaea.

Aktuální granty (řešitel):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Transdisciplinary Research of the Anthropocene [detail]

2022 - 2026, Cooperatio, PANEL – SCI

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

BIODYNAMICS: Dynamika biotických interakcí v čase a prostoru [detail]

2018 - 2023, UNCE/SCI/005


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde