Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.

E-mail: pauknerova(zavinac)cts.cuni.cz

Osobní webové stránky: http://pauknerova.wz.cz/

Telefon: +420 221 183 536

Vystudovala archeologii a antropologii na FF a FHS UK. Věnuje se antropologii a archeologii krajiny a urbánní antropologii.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Vybrané publikace:

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Pokorný, Petr (2020): Jak se nám místa mezi místy otevírala: Výpravy do vágního terénu jako vědecká metoda, hra i kratochvíle.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 71-79.

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Burnt mounds and pebble sculptures (kap. 6)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 190-248.

Tilley, Christopher; Meirion Jones, Andrew; Pauknerová, Karolína (2017): Early Bronze Age pebble cairns (kap. 3)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 85-129.

Tilley, Christopher; Pauknerová, Karolína (2017): Early military occupation and use of the heathlands (kap. 11)

In: Tilley, Chris (with contributions by Mike Allen, Jill Cobley, Andrew Meirion Jones, Karolína Pauknerová, Clarissa Sanfelice Rahnmeier and Priscilla Trenchard). 2017. Landscape in the Long Durée. London: UCL Press. Pp. 346-369.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2017): Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě

Studia Ethnologica Pragensia. Issue 1/2017: pp. 66–95. ISSN 1803-9812.

Jánská, Eva; Pauknerová, Karolína; Koropecká, Markéta (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants.

Journal of Economic and Social Geography / Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Volume 108, Issue 5, October 2017: pp. 656–668 DOI 10.1111/tesg.12243., ISSN 1467-9663.

Pauknerová, Karolína; Woitsch, Jiří (2016): Educational trails as landscape memory agents in the West Bohemian border region

In: Zückert, Martin - Hein Kircher, Heidi (eds.). Migration and Landscape Transformation. München: Vandenhoeck & Ruprecht. pp. 175-202. ISBN 978-3-525-37313-2. [detail]

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2015): Krajina jako téma, terén i problém současné společenské vědy: antropologické čtení krajiny

In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6. [detail]

Pauknerová, Karolína (2014): Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova

Antropowebzin 2. ISSN: 1801-8807. pp. 54-62.

Pauknerová, Karolína (2014): Krajina

In: Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium. str. 356-364. ISBN 978-80-87271-87-2.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2014): Walking the Stream: Prague Cityscape and Research Guided by the Water

In: Shortell, Timothy - Brown, Evrick (eds.) Walking in the City: Quotidian Mobility and Ethnographic Method. Farnham and Burlington: Ashgate. pp. 173-187. ISBN 987-14-72416-16-2.

Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína (2013): Cesty urbánní antropologie: Tradice - Nové směry - Identita

Urbánní studia 4. Fakulta humanitních studií v Praze: Praha. ISBN 978-80-87398-34-0.

Světlík, Radek; Pauknerová, Karolína (2013): Dětský svět v zapadlé vesnici na konci Čech

IN Blanka Soukupová, Helena Nosková & Petr Bednařík (eds.). Paměť – národ – menšiny – marginalizace –identity, Urbánní studie, sv. 6, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze. pp. 155-164. ISBN 978-80-87398-43-2.

Pauknerová, Karolína; Salisbury, Roderick; Baumanová, Monika (2013): Human-landscape interaction in prehistoric Central Europe: analysis of natural and built environments

Anthropologie 51(2). pp. 131-142. ISSN 0323-1119.

Pauknerová, Karolína (2012): Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity, řada archeologická M17. pp.141-149. ISSN 1211-6327.

Pauknerová, Karolína (2012): Two Settlement Patterns in the Kolín Flatland - a Phenomenological Analysis

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne LIV. pp. 87–99.ISSN 0520-9250. (available at: http://www.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=6&st=9 or http://www.archeo.uni.wroc.pl/2013-1/SSA54/m2.pdf, 22nd March 2013).

Pauknerová, Karolína (2012): Urbánní krajina: Senzuální přístupy

In: Soukupová, Blanka - Hroch, Miroslav - Salner, Peter - Godula-Węcławowicz, Róża (eds.) Úvod do urbánní antropologie. Fakulta humanitních studií v Praze, společensko-vědní modul: Praha, pp. 46-52. ISBN 978-80-87398-32-6.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): Mezi dávnou minulostí, utopickou budoucností a přelétavou přítomností: archeologické památky a čas v pražském metru

In: Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Ferenčuhová, Slavomíra. (eds.) Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, pp. 43-64. ISBN: 978-80-7465-015-4.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína; Stella, Marco (2011): Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things

Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 978-80-7465-010-9.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr (2011): The Struggle over Nature and Relaxation in (Sub)urban Space: The Case of Garden Colonies in Kbely, Prague 19

Urban People. 13(2), pp. 221-233. ISSN 1212-811.

Pauknerová, Karolína (2010): Hladké a měkké: promýšlení chůze městem

Biograf 51, pp. 89-101. ISSN 1211-5770.

Pauknerová, Karolína (2010): Libenice – fenomenologický výzkum krajiny středního neolitu

In: Sýkorová, Ivana (ed.). Ecce Homo. In Memoriam Jan Fridrich. Praha: Česká společnost archeologická, pp. 283-290. ISBN 978-80-86912-45-5.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2010): Město kolem Botiče: alternativní seminář z urbánní antropologie

Cargo, pp. 151-163. ISSN 1212-4923.

Pauknerová, Karolína; Gibas, Petr; Čížek, Bedřich (2010): Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze

In: Soukupová, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Praha, pp. 175-186, 193-194. ISBN 978-80-88997-47-4.

Pauknerová, Karolína (2010): Two cultures in one flatland: Phenomenological Analysis of Two Prehistoric Landscapes (Kladno region)

Slovak Ethnology – Material culture 58(5), pp . 598-613. ISSN 1335-1303.

Pauknerová, Karolína (2010): Ztracené světy v postmoderním městě. Fetišizace minulosti

In: Soukupová, Blanka - Novotná, Hedvika - Jurková, Zuzana and Stawarz, Andrzej (eds.). Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava, pp. 187-198. ISBN 978-80-88997-44-3.

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009): Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny

Český lid 96(1), pp. 131-146. ISSN 009-0794.