Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.

E-mail: frei(zavinac)cts.cuni.cz

Phone: +420 221 183 539

Studied musicology in Prague and Basle, Switzerland (Ph.D. in 2003); worked in the Czech Museum of Music (1999-2004) and at the Institute of Musicology of the Czech Academy of Sciences (2000-2003).

Since 2003 research fellow at the Jan Patočka Archive, Prague. He finished his Ph.D. in philosophy in 2014.

Papers on music history and phenomenology of music; translations of books on history, philosophy, and religious studies.

Selected bibliography:

Frei, Jan (2015): Eric Voegelin: Zkušenost a symbol. Texty z let 1960-1977

Brno (CDK), ISBN 978-80-7325-351-6, 231 s.

Frei, Jan (2015): Karl Rahner: Zkušenost Ducha

In: Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury, Olomouc (Refugium Velehrad-Roma), ISBN 978-80-7412-211-8, ISSN 1804-3380 (Miscellanea Jesuitica V), str. 198-223

Frei, Jan (2015): Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let

In: V. Leško, R. Stojka a kol., Patočka a filozofia 20. storočia, Košice (Filozofická fakulta UPJŠ), ISBN 978-80-8152-308-3, str. 553-574

Chvatík, Ivan; Frei, Jan; Puc, Jan (2014): Jan Patočka: Fenomenologické spisy III/1 - Nitro a svět

Praha (OIKOYMENH), ISBN 978-80-7298-450-3, 341 s.

Frei, Jan (2013): Ke dvěma východiskům filosofického tázání po Bohu

In: Acta Universitatis Carolinae – Theologica 3, 2013, č. 1, ISSN 1804-5588

Frei, Jan (2012): „La forma matura del Cristianesimo demitizzato“ – perché?

In: Leússein – rivista di studi umanistici 5, 2012, č. 1, str. 65-71, ISBN 978-88-6022-197-1

Frei, Jan (2011): Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce

Reflexe 39, 2010, s. 105-114, ISSN 0862-6901

Frei, Jan (2009): Nitrosvětské účely, transcendentní motiv. K Patočkovu pojmu oběti

Filosofický časopis 57,č. 4, str. 507-521, ISSN 0015-1831

Chvatík, Ivan; Frei, Jan (2008): Jan Patočka: Fenomenologické spisy I – Přirozený svět

Praha (OIKOYMENH a FILOSOFIA), ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH), 978-80-7007-275-2 (FILOSOFIA), 471s.

Frei, Jan (2008): Opfer und Hingabe. Weisen der Tranzendenz bei Jan Patočka

Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft (TU Dresden) – Rundbrief Nr. 31/32, str. 83-86, ISSN 1865-1186 (tištěná verze), 1865-1194 (elektronická verze)

Frei, Jan (2007): Josef Pieper: Co znamená filozofovat?

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, ISBN 80-7195-023-3 (překlad)

Frei, Jan (2006): Jakob von Uexküll: Nauka o významu

In: Umwelt a koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla, str. 11-69, Pavel Mervart, Červený Kostelec, ISBN 80-86818-24-1 (překlad)