Jindřich Prach

Jindřich Prach

E-mail: jindraprach@gmail.com

Phone: 221 183 526

Jindřich Prach studied botany at the Faculty of Science, Charles University in Prague, where he continues in his PhD studies. He is interested in the history of landscape. He combines the geobotanical study of vegetation and diversity changes in the last decades with a palaeoecologycal and palynologycal investigation of the late glacial and Holocene periods (mainly of lakes in the Třeboň region).

He loves roaming the countryside, and searches for and documents veteran trees.

Current grants (Researcher):

HACIER - Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleo-biological datasets [detail]

2014 - 2017, Czech-Norwegian Research Programme (CZ09), 7F14208, Project Contract No. MSMT-28477/2014

Prior to the Neolithic: Contextual Analysis of Environmental Dynamics During Early Postglacial Transformation of Central Europe [detail]

2013 - 2017, Czech Science Foundation 13-08169S board no. P504

Selected bibliography:

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Lisá, Lenka; Matys Grygar, T.; Knésl, I.; Trubač, J. (2017): Late Glacial erosion and pedogenesis dynamics: Evidence from high-resolution lacustrine archives and paleosols in south Bohemia (Czech Republic)

Catena 150, 1, 261-278.

Vondrák, D.; Prach, Jindřich; Houfková, P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené

In: Rádková, V., Bojková, J. (eds.): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. ČLS a Masarykova univerzita v Brně, Brno, s. 162-167.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Prach, Jindřich (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 126-131

Prach, Jindřich (2008): Kolektiv autorů: Staré a památné stromy Třeboňska - turistický průvodce

Veduta, České Budějovice