Mgr. Jan Makovský, Ph.D.

E-mail: makovsky(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: 221 183 527

Studoval filosofii, francouzskou filologii a dějiny vědy se zvláštním zřetelem k Francii 17. století. V doktorské práci se zabýval vznikem prvního infinitesimálního počtu u Leibnize, Bernoulliho a L'Hospitala a postupy kalkulu na pomezí přírodní filosofie a metafyziky nekonečna. Otázkou spojitosti v přírodě a jejího analytického uchopení se zaobírá i ve svém současném výzkumu, a to na pozadí vývoje racionální mechaniky 18. století a úlohy Leibnizova "zákona kontinuity" v ní. Věnuje se též překladu děl klasické vědy především z latiny a francouzštiny.

Vybrané publikace:

Makovský, Jan (2016): Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malých

Paris: e-sorbonne.fr, 2015. Stable url: http://www.e-sorbonne.fr/theses/2015pa040061

Makovský, Jan (2014): The New Geometry of Francesco Patrizi

In Nejeschleba T., Blum P. R. (eds.), Francesco Patrizi the Philosopher of the Renaissance, Olomouc: CRT, 2014. ISBN 978-80-244-4428-4

Makovský, Jan (2013): Leibniz: mystika rozumu II

In: Studia Comeniana et historica 43, č. 89-90