Alexander Matoušek, Ph.D.

Alexander Matoušek

E-mail: matousek@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 528

1983 – 90 soukromé studium filosofie, 1990 – 1997 studium historie umění na FF UK v Praze. Zabývá se o fenomenologií, religionistikou, teorií a historií umění. Spolupracuje na vydávání souborného díla Jana Patočky.

Vybrané publikace:

Matoušek, Alexander (2022): Hlasy tvarů,

OIKOYMENH, ISBN: 978-80-7298-552-4; 125 p.

Matoušek, Alexander (2019): Kolik historie potřebujeme pro život? (Péče o dějiny a památkové dědictví),

in: Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. (Hůrková, L.; Prix, D.), Artefactum, Praha 2019, ISBN 978-80-88283-27-0, pp. 65-74.

Matoušek, Alexander (2019): Spát, běžet a rozumět (šest studií k filosofii života),

OIKOYENH, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-252-3; 119 p.

Matoušek, Alexander (2017): Myslet a jednat tváří v tvář životní naléhavosti,

in: Jan Patočka v jubilejním roce 2017, Ostravská univerzita 2017, ISBN 9788074649066, pp. 33-37.

Matoušek, Alexander (2017): Smysl a místo lidového umění,

in: Proměny a setkání, Studie z dálněvýchodní kultury (eds. Marcela Suchomelová, Olga Lomová, Michaela Pejčochová), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2017, ISBN 978-80-7308-738-8, pp. 191-205.

Matoušek, Alexander (2016): Krajina z linie a krajina z bodu,

in: Prostor Zlín – č. 1/2016, s. 17-19. ISSN 1212-1398.

Matoušek, Alexander (2016): Pravda dějepisu umění,

in: Spor o pravdu (ed. Kateřina Trlifajová, Jan Frei & al.), Filosofia, Praha 2016, ISBN 9788070074619, p. 67-84.

Matoušek, Alexander (2012): Accettazione e problematizzazione. Sulľ interpretazione patočkiana del mito,

in: λeússein, Rivista di Studi Umanistici, Anno V – n. 1, Gennaio/Aprile 2012, ISSN: 1974-5818; p. 73 – 77, (překl. Riccardo Paparusso).

Kůrka, Petr; Matoušek, Alexander; Velický, Bedřich (2012): Spor o matematizaci světa

Pavel Mervart, Červený Kostelec,2012.ISBN 978-80-7645-012-03. Odkaz na publikaci zde.

Matoušek, Alexander (2011): Matematizace a ovládnutí přírody, (studie)

in: Spor o matematizaci světa (ed. P. Kůrka, A. Matoušek, B. Velický); nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, ISBN 978-80-7465-012-3; p. 287 – 296.

Matoušek, Alexander (2010): Společné místo, (studie),

in: Spor o přirozený svět (ed. B. Velický, K. Trlifajová, P. Kouba), Filosofia, Praha 2010, ISBN 978-80-7007-317-9, pp. 137-148.

Matoušek, Alexander (2009): Le lieu commun,

in: Focus Pragensis IX, OIKOYMENH, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-448-0, pp. 89- 103, (překlad Claire Madl).

Matoušek, Alexander (2007): Vnitřek lesa, lesní charaktery, Julius Mařák a umění krajinomalby

Artefactum (Opera Minora Historiae Artium 3), Praha 2007, ISBN 80-86890-11-2; 101 p.