Anna Kvíčalová, PhD.

Anna Kvíčalová je religionistka a historička vědy, zabývá se dějinami zvuku a sluchu. Studovala na University of Amsterdam a Freie Universität a mezi lety 2013 a 2018 působila na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně. Je autorkou Listening and Knowledge in Reformation Europe (Palgrave, 2019) a dalších textů o sluchu, zvuku a akustice v raně novověké Evropě. V současnosti se zabývá dějinami sluchové objektivity ve střední Evropě 19. a 20. století v rámci výzkumného projektu The Second Sense: Sound, Hearing and Nature in Czech Modernity.

Přednáší také na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity.

Aktuální granty (řešitel):

Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě [detail]

2020 - 2022, GA ČR 20-30516Y panelu č. P410 a P401

Vybrané publikace:

Kvíčalová, Anna (2020): “Tiché jaro a ruch antropocénu,” in Antropocén, ed. Petr Pokorný and David Storch (Praha: Academia) 344-360

Kvíčalová, Anna (2020): Ten druhý smysl: Akustický obrat v dějinách vědy, Vesmír 99/9 (2020), 504-506

Kvíčalová, Anna (2020): Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu. In Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostř

Kvíčalová, Anna (2019): Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva

(Cham: Palgrave Macmillan, 2019)

Kvíčalová, Anna (2018): Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center

(article) In: The Sixteenth Century Journal 49, pp. 25-47

Kvíčalová, Anna (2018): "Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change"

In: Religio: Revue pro religionistiku 26/1 (2018), 31-48

Kvíčalová, Anna (2018): Kirche

(book chapter) In: Handbuch Sound: Geschichte-Begriffe-Ansätze, ed. Daniel Morat and Hansjakob Ziemer (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2018), 262-5