Anna Kvíčalová, PhD.

Anna Kvíčalová vystudovala religionistiku v Brně (MU), Amsterdamu (UvA) a Berlíně (FU), kde promovala s disertací na téma sluchu a mediální komunikace v raně moderním kalvinismu (oceněnou vyznamenáním summa cum laude). Mezi lety 2013-17 pracovala jako výzkumnice na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně (v rámci projektů The Making of Acoustics in 16th to 19th Century Europe a Epistemes of Modern Acoustics). Je členkou berlínského centra pro historii epistemologie a materiální kultury (Knowledge in Motion) a zabývá se interdisciplinárním výzkumem historie smyslů, médií, vědy a náboženství v raně moderní Evropě. Její současný výzkumný projekt sleduje konstrukci kategorie hluchoty a měnící se definici správného sluchu a zvuku v Evropě 16. a 17. století.

Vybrané publikace:

Kvíčalová, Anna (2019): Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin's Geneva

(Cham: Palgrave Macmillan, 2019)

Kvíčalová, Anna (2018): Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center

(article) In: The Sixteenth Century Journal 49, pp. 25-47

Kvíčalová, Anna (2018): "Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change"

In: Religio: Revue pro religionistiku 26/1 (2018), 31-48

Kvíčalová, Anna (2018): Kirche

(book chapter) In: Handbuch Sound: Geschichte-Begriffe-Ansätze, ed. Daniel Morat and Hansjakob Ziemer (Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2018), 262-5