Mgr. Eliška Fulínová, PhD.

Po studiu učitelství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (Mgr.) vystudovala filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (Mgr.), doktorát získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (Ph.D.) a Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (Dr.). Jejím oborem je současná fenomenologická filosofie, soustředí se zejména na problematiku prostoru a prostorovostí jako ontologickým určením živých i neživých jsoucen. Kromě toho ji zajímá antická filosofie, dlouhodobě se zabývá řeckým archaickým myšlením a v současné době též Aristotelovými biologickými spisy, jimž se věnuje v rámci mezioborového badatelského projektu na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF.

Vybrané publikace:

Fulínová, Eliška (2019): Méditations sur l'espace comme voie vers une phénoménologie asubjective, in: La phénoménologie et la vie

Avishag Zafrani, Yves-Charles Zarka (éds.), Paris: Les éditions du cerf, 263-281. [detail]