Mgr. Michal Synek

Michal Synek je religionista a sociolog. V rámci doktorského studia na Fakultě sociálních studií MU zkoumá vztahy mezi různými repertoáry pečování a způsoby uspořádávání dis/ability. V Centru pro teoretická studia se zabývá výzkumem napětí mezi péčí o věci a péčí o lidi v sociálních pobytových službách. Působí jako spolupracovník Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a jako asistent sebeobhájců. Zajímá se o teoretické problémy s praktickým dopadem na pomezí sociologie vědy a technologií, disability studies a studií péče.

Aktuální granty (spoluřešitel):

Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb [detail]

2019 - 2021,

GA ČR, 19-07724S panelu č. P404