Mgr. Michal Synek, Ph.D.

Michal Synek je religionista a sociolog. V rámci doktorského studia na Fakultě sociálních studií MU zkoumal vztahy mezi různými repertoáry pečování a způsoby uspořádávání dis/ability. V Centru pro teoretická studia se zabývá výzkumem napětí mezi péčí o věci a péčí o lidi v sociálních pobytových službách. Působí jako asistent sebeobhájců. Zajímá se o teoretické problémy s praktickým dopadem na pomezí sociologie vědy a technologií, disability studies a studií péče.

Osobní web: https://msynek.academia.edu

Vybrané publikace:

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): Obdělávat svou zahradu: Spekulativní etika Maríi Puig de la Bellacasa

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 56, č. 2, str. 259–275. doi:10.13060/csr.2020.009.

Hradcová, Dana; Synek, Michal; Holmerová, Iva; Zgola, Jitka (2020): Promoting the enjoyment of food in dementia care: The Bon Appetit intervention in care homes

In: Timely psychosocial interventions in dementia care: Evidence-based practice, London, Jessica Kingsley Publishers, pp. 244–259.

Hradcová, Dana; Synek, Michal (2020): The rest is noise: on describing cognitive multiplicity

In: Qualitative Research. 2020, First Published Online. ISSN 1468-7941. doi:10.1177/1468794120975987.

Iliffe, Steve; Wilcock, Jane; Synek, Michal; Carboch, Radek; Hradcová, Dana; Holmerová, Iva (2019): Case management for people with dementia and its translations: A discussion paper

Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, Vol. 18, No. 3, pp. 951–969. doi:org/10.1177/1471301217697802.

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Carboch, Radek; Jahodová, Dita (2019): Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti

In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 55, č. 5, str. 587–614. doi:10.13060/00380288.2019.55.5.478.

Synek, Michal (2018): Perfect etiquette: On diplomatically arguing with members

In: Medicine Anthropology Theory, Vol. 5, No. 5, pp. 25–49. doi:10.17157/mat.5.1.500.

Synek, Michal; Hradcová, Dana; Jahodová, Dita; Carboch, Radek (2017): O (ne)soudržnosti pečování: Mnohočetné ontologie života s demencí

Biograf č. 65–66, str. 5–52. Dostupné online: http://www.biograf.org/clanek.html?id=1017

Synek, Michal; Carboch, Radek (2014): Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním

Biograf č. 60, str. 5–37. Dostupné online: http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=6001