Jan Smyčka

Jan Smyčka vystudoval botaniku na přírodovědecké fakultě v Univerzity Karlovy a evoluční biologii na Univerzitě v Grenoblu (Université Grenoble Alpes). V rámci svojí doktorské práce v Laboratoři horské ekologie v Grenoblu (Laboratoire d’Ecologie Alpine) zkoumal evoluční historii evropské horské flóry, především proces vzniku a přežívání druhů během dob ledových. V současné době se zabývá předpověditelností evolučních patrností v čase, napříč geografickými a taxonomickými systémy. Jeho oblíbeným předmětem studia jsou i nadále hory a jejich biota.

https://sites.google.com/site/smyckaj

Current grants (Researcher):

The equilibrium theory of biodiversity dynamics - macroecological perspective [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X board n. EX5

Selected bibliography:

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Renaud, J.; Thuiller, W.; Zimmermann, N.; Lavergne, S. (2017): Disentangling drivers of plant endemism and diversification in the European Alps - a phylogenetic and spatially explicit approach

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. [detail]

Smyčka, Jan; Herben T., (2017): Phylogenetic patterns of tragedy of commons in intraspecific root competition

Plant and Soil.

Janovský , Z.; Smyčka, Jan; Smyčková, M.; Herben T., (2017): Pollinator preferences and flower constancy: is it adaptive for plants to manipulate them?

Biological Journal of the Linnean Society.

Weiser, M.; Smyčka, Jan (2015): Simple model for influence of habitat resource availability on lateral clonal spread

Proceedings of the Royal Society B.