Lada Hubatová-Vacková

Vedle dočasného působení v CTS přednáší uměleckou kritiku, dějiny a teorii designu, moderního a současného umění na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze a Zlíně. 2004 - Francouzský institut v Praze 2000 - 2001 - Národní galerie v Praze, sbírka sochařství 20. století 1999 - 2000 - odborná spolupráce na výstavním a badatelském projektu "Vincenc Kramář: od starých mistrů k Picassovi“ 1998-2001 - seminář dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně 1990-95 - Moravská galerie v Brně, sbírka moderního umění první poloviny XX. století

STUDIUM

1999 - doktorát na Masarykově univerzitě v Brně, obor dějiny a teorie umění, (oponenti: doc. V. Lahoda a prof. P. Wittlich) téma: Proměna obrazu člověka v umění konce 19. a počátku 20. století. 1995-98 - studium na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži a na Masarykově univerzitě v Brně

Vybrané publikace:

Hubatová-Vacková, Lada; Pauknerová, Pavla; Říha, Cyril (2015): Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus,

Praha

Hubatová-Vacková, Lada; Říha, Cyril; (edd.), (2007): Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let,

VŠUP, Praha, ISBN 80-86863-21-2 [detail]

Hubatová-Vacková, Lada (2006): O paměti v Paměti

Art&Antiques 9, str. 78-81

Hubatová-Vacková, Lada (2006): Pomalost krajky a speed současného umění

Art and Antiques

Hubatová-Vacková, Lada (2006): Věcné umění věci. DROOG design

Art&Antiques 7/8, str. 114-122

Hubatová-Vacková, Lada (2005): Vnitřní zrak: Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Umění 6/53, str. 566-585