Petr Kouba

Magisterský titul v oboru filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy (1999) PhD v oboru filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy (2005) Studijní pobyty: Ludwig-Maxmilian Universität v Mnichově (2000) Universität Zürich (2000-2001, výměnný program) Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002, Fulbrightovo stipendium) Université de Lausanne (stipendium Švýcarské konfederace, 2003-2004) Odborné zájmy: filosofická reflexe psychopatologické a psychoterapeutické problematiky, epistemologické vztahy mezi filosofií a medicínou, fenomenologie, hermeneutika, francouzský post-strukturalismus

Vybrané publikace:

Fehr, Johannes; Kouba, Petr (2007): Dynamic Structure

Literaria Pragensia, Praha, ISBN 80-7308-139-3 [detail]

Kouba, Petr (2007): Lévinas a Deleuze: dva odlišné pohledy na exterioritu

In: Emmanuel Lévinas – Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, str. 239-248, UK FHS, Praha, ISBN 80-239-8833-2

Kouba, Petr (2006): Fenomén duševní poruchy

Oikoymenh, Praha, ISBN 80-7298-188-9 [detail]

Kouba, Petr (2006): Světy a mezivěty

In: Umwelt. K teorii žitého světa Jakoba von Uexkülla, str. 107-122, Pavel Mervart, Praha, ISBN 80-86818-24-1