Ing. Jan Zeman, Ph.D.

Jan Zeman se zabývá historií matematiky a výzkumy Davida Hilberta (1862-1943), především z oblasti relativistické fyziky, a jeho kolegů a studentů na univerzitě v Göttingen, činných především v oblasti fyziky kvantové.

Vybrané publikace:

Zeman, Jan (2019): Josef Smolka - Joseph Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích.

rev. Kuděj, 2019, No. 1, pp. 91—92.

http://kfi.zcu.cz/vav/kudej/kudej-archiv/Kudej-2019-1-knizniblok.pdf [30. 11. 2021]. Recenze

Zeman, Jan (2018): David Hilbert na univerzitě v Göttingen a jeho okruh přátel a kolegů

Kuděj, 2018, No. 1, pp. 43—63.

Zeman, Jan (2018): Geometrické pojetí teorie forem v přednášce Hermanna Minkowského

In: Bastl, B., Lávicka, M. (eds.), Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Pilsen, Vydavatelsky servis 2018, pp. 165—170.
http://www.jcmf.zcu.cz/konference/setkani2018/sbornik2018.pdf [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2018): Hilbertova aritmetizace geometrie

Filosofie dnes, 10, 2018, No. 1, pp. 45—63.
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/269/226 [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2016): Bolzanovské stopy v Plzni - Martin Jašek (1879-1945).

In: Sborník konference Genius Loci Rokycany, 2016. Rokycany and Pilsen, Muzeum Dr. Horáka v Rokycanech a Genius loci českého jihozápadu 2016, pp. 82—86.

https://www.zcm.cz/images/Rokycany/Sbornik_X_Konference_Genius_Loci_Rokycany_2016.pdf [30. 11. 2021].

Zeman, Jan (2016): Petr Vopěnka, Marie Větrovcová - Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960.

rev. Dějiny věd a techniky, XLIX, 2016, No. 4, pp. 276—278.

https://issuu.com/sdvt/docs/dvt164 [30. 11. 2021]. Recenze

Zeman, Jan (2015): Bernard Bolzano - O matematické metodě.

rev. Filosofický časopis, 63, 2015, No. 2, pp. 307—310.

https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:fef54016-ba75-47ed-b4de-6bd0e57561a8?article=uuid:33cb9516-1a36-4e8f-ad7a-9669eee9b5b3 [30. 11. 2021]. Recenze

Zeman, Jan (2015): Bolzanova matematická vylepšení.

In: Bečvář, J., Bečvářová, M. (eds.), 36. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 21. - 25. 8. 2015. Prague, 2015, pp. 205—208.

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/konference%20HM%2036%20-%20text.pdf [30. 11. 2021].