Monika Mitášová

Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. (*1968) vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působí v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, přednáší na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci.

Selected bibliography:

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2018): Umělá inteligence a umění

In: (Č. Šašinka et al., eds.): Kogníce a umělý život 2018, Floe, Brno 2018, s. 23-24. [ISBN 978-80-88123-24-8] (recenzovaný sborník). [detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2017): Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6 [detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2012): Přirozené a umělé

In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270] [detail]

Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika (2006): Zjednávání struktur

In: Svět jako struktura, struktura jako obraz, str. 15-33, FHS UK, Praha, ISBN 80-239-8518-3

Mitášová, Monika (2004): Múzeum ako cesta medzi dunami

Vesmír 1/83 (134), str. 58-59

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Mitášová, Monika (2003): Zem nula

Stavba 5, str. 24-29