Tomáš Pivoda

Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor filosofie - anglistika/amerikanistika (Mgr. v roce 2004). Od roku 2004 pokračuje na FFUK v doktorském studiu filosofie, zabývá se současnou francouzskou filosofií (především Alainem Badiou a jeho žáky, působícími na ENS v Paříži), filosofií filmu a teorií obrazu. Příležitostně publikuje o filmu, literatuře, filosofii a výtvarném umění.