Mgr. Martin Ritter

Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor filosofie (Mgr. 2003), tamtéž pokračuje v doktorském studiu. Specializoval se na Platónovu filosofii, v současnosti se věnuje myšlení Waltera Benjamina, z jehož díla připravuje trojsvazkový český výbor. Spolupracovník Archivu Jana Patočky.