Petra Stehlíková

Stehlíková, Petra
Studium filosofie na FF UK v Praze (Mgr. 1996). Poté odborná pracovnice ve FLÚ AVČR, knihovnice v Národní knihovně ČR. Od r. 2001 zaměstnána v Archivu Jana Patočky.

Vybrané publikace:

Stehlíková, Petra (2004): M. Heidegger - Kant a problém metafyziky

překlad v rámci překladatelské skupiny J. Pechara

Stehlíková, Petra (2003): Tätigsein zwischen Möglichkeit und Faktizität. Zu Heideggers Auffassung des Handelns

Focus Pragensis, Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion, str. 52-57

Stehlíková, Petra (2000): J. L.Austin - Jak něco udělat slovy

překlad v rámci překladatelské skupiny J. Pechara