Mgr. Arnošt L. Šizling, Ph.D.

Arnošt Šizling
Arnošt L. Šizling je ekolog zkoumající obecné principy, které formují biologickou diverzitu. Jeho univerzitní tréning v matematice, fyzice (MFF UK) a ekologii (PřF UK) je výhodou jeho transdisciplinárního přístupu. A.L.Š. získal zkušenosti s výzkumem na University of Sheffield (2 roky), Sun Yat-Sen University (6 měsíců), Inland Norway University of Applied Sciences (3 měsíce), AOPK (3 roky), and Archeologickém Ústavu AV ČR (1 rok).

Své zkušenosti předává studentům v kurzech matematiky pro biology na PřF UK.

Mezi jeho zahraniční spolupracovníky patří především profesoři E. Tjørve (Norsko), F. He (Kanada) a W.E. Kunin (UK). Jeho výzkum v ekologii se soustředí především na nové metody detekce a makroekologické patrnosti (patterns) jak v čase tak prostoru. A.L.Š. se podílel na rozvoji geometrického myšlení v ekologii a principech taxonové a plošné invariance. Základní myšlenka tohoto přístupu je, že ekolog vstupuje do světa geometrie v okamžiku, kdy nakreslí mapu areálu rozšíření nějakého druhu, nebo graf závislosti měřených veličin, a že ekologická pravidla jsou buď odvozená, nebo univerzální napříč taxony. Jeho výzkum antropocénu zahrnuje dopad lidských aktivit na ekologii společenstev během Holocénu. Jeho účast na českém polárním výzkumu Univerzity Karlovy se soustřeďuje na pravidla, která formují společenstva mikrobů na povrchu ledovce, s myšlenkou, že tato společenstva jsou pravděpodobně nejjednodušší ekologická společenstva na zemi.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Vybrané publikace:

Šizling, Arnošt L.; Keil, Petr; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Žárský, Jakub; Storch, David (2022): Mathematically and biologically consistent framework for presence-absence pairwise indices.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.14.452244v2

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2021): Biodiversity Scaling on a Continuous Plane: Geometric Underpinnings of the Nested Species–Area Relationship.

In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K.A.& Whittaker, R.J.), Cambridge University Press, Cambridge.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2021): Biodiversity Scaling on a Continuous Plane: Geometric Underpinnings of the Nested Species–Area Relationship. In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2021): Determinants of the Shape of Species-Area Curves. In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K.A.& Whittaker, R.J.), Cambridge University Press, Cambridg

Šizling, Arnošt L. (2020): Antropocénní škálování. In: Antropocén (eds. Pokorný, P. & Storch, D.), Academia, Praha.

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2018): Great theories of species diversity in space and why they were forgotten: The beginnings of a spatial ecology and the Nordic early 20th‐century botanists.

Horsák , M.; Juřičková, Lucie; Horsáková, Veronika; Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr; Šizling, Arnošt L.; Chytrý, Milan (2018): Forest snail diversity and its environmental predictors along a sharp climatic gradient in southern Siberia.

Acta Oecologica, https://doi.org/10.1016/j.actao.2018.02.009

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2017): How to allow SAR collapse across local and continental scales: a resolution of the controversy between Storch et al. (2012) and Lazarina et al. (2013).

Ecography, doi: 10.1111/ecog.02181.

Kunin, William, E.,; Harte, J.; He, F.; Hui, C.; Jobe, R. T.; Ostling, A.; Polce, C.; Šizling, Arnošt L.; Smith, A. B.; Smith, K.; Smart, S. M.; Storch, David; Tjørve, Even ; Ugland, K.-I.; Ulrich, W.; Varma, V. (2017): Up-scaling biodiversity: Estimating the species-area relationship from small samples.

Ecological Monographs 88: 170-187.

Šizling, Arnošt L.; Pokorný, Petr; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Šizlingová, Eva; Ložek, Vojen; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2016): Can people change the ecological rules that appear general across space?

Global Ecology and Biogeography 25: 1072-1084., DOI: 10.1111/geb.12467 [detail]

Čejka , T.; Čačaný, J.; Horsák , M.; Juřičková, Lucie; Buďová, Jana; Duda, M.; Holubová, Anna; Horsáková, Veronika; Jansová, Anna; Kocurková, A.; Korábek, Ondřej; Maňas, Michal; Říhová, Dagmar; Šizling, Arnošt L. (2015): Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslo

Horáčková, Jitka; Juřičková, Lucie; Šizling, Arnošt L.; Jarošík, V.; Pyšek, Petr (2014): Invasiveness Does Not Predict Impact: Response of Native Land Snail Communities to Plant Invasions in Riparian Habitats

PLoS ONE 9(12): e114751. doi:10.1371/journal.pone.0114751

Reif, Jiří; Prylová, Kristýna; Šizling, Arnošt L.; Vermouzek, Zdeněk; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír (2013): Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness.

Journal of Ornithology, 154:359–370.

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Storch, David (2013): Taxon invariances, maximum entropy, and the species-area relationship: Reply to Harte et al.

American Naturalist, DOI: 10.1086/668822

Javůrková, Veronika; Šizling, Arnošt L.; Kreisinger, Jakub; Albrecht T., (2012): An Alternative Theoretical Approach to Escape Decision-Making: The Role of Visual Cues.

PLOS one, 7:e32522.

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Kůrka, Petr; Šizling, Arnošt L.; Rosindell, J. (2010): Analytical evidence for scale-invariance in the shape of species abundance distributions

Mathematical Biosciences, 223:151-159.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Invariance in species-abundance distributions

Theoretical Ecology, 2: 89-103, doi 10.1007/s12080-008-0031-3.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Keil, Petr (2009): Rapoport’s rule, species tolerances, and the latitudinal diversity gradient: geometric considerations

Ecology, 90: 3575-3586

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Rarity, commonness and the contribution of individual species to species richness patterns

American Naturalist 174: 82-93.

Dixon, A.F.G.; Honěk, A.; Keil, Petr; Kotela, M.A.A.; Šizling, Arnošt L.; Jarošík, V. (2009): Relationship between the minimum and maximum temperature thresholds for development in insects

Functional Ecology, 23:257-264, doi: 10.1111/j.1365-2435.2008.01489.x.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Nekola, J.C.; Šizling, Arnošt L.; Boyer, A.G. ; Storch, David (2008): Artifactions in the Log-transformation of Species Abundance Distributions

Folia Geobotanica, 43:259-268, doi: 10.1007/s12224-008-9020-y.

Storch, David; Šizling, Arnošt L. (2008): The concept of taxon invariance in ecology: Do diversity patterns vary with changes in taxonomic resolution?

Folia Geobotanica, 43:329-344, doi: 10.1007/s12224-008-9015-8.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2007): Geometry of species distributions: Random clustering and scale invariance

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Gaston, Kevin (2007): Scaling species richness and distribution: Uniting the species-area and species-energy relationships

In: Scaling Biodiversity (eds. Storch D., Marquet P.A.& Brown J.H.], Cambridge University Press, Cambridge.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David (2004): Power-law species-area relationships and self-similar species distributions within finite areas

Ecology Letters, 7: 60-68.

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Gaston, Kevin (2003): Geometry of the species-area relationship in central European birds: testing the mechanism

Journal of Animal Ecology, 72: 509-519.

Fišerová, Jindra; Musil, P.; Šizling, Arnošt L. (2003): Mute Swan (Cygnus olor) - habitat preference in breeding season in the Třeboňsko Biosphere Reserve

Sylvia, 39: 107-118. In Czech.

Zavadil, Vít; Šizling, Arnošt L. (2002): Morphological variability in the newts of the cristatus group. In. Vogrin, M. (ed.). Proceedings of the 11th Ordinary General Meeting of Societas Europea Herpetologica (SEH), Žalec, Slovenia, July 13-

Biota 3: 181-189.

Storch, David; Šizling, Arnošt L. (2002): Patterns in commoness and rarity in Central European birds: Reliability of the core-satellite hypothesis

Ecography, 25: 405-416.

Šizling, Arnošt L.; Zavadil, Vít (2001): The estimation of population size of northern crested newt (Triturus cristatus) on the locality Suchá Rudná in the Jeseníky Mts. Czech Republic.

RANA, Sonderheft 4: 163-171.

Zavadil, Vít; Šizling, Arnošt L.; Dandová, Radka (2000): The estimation of population density and sex-ratio in a sympatric population of newts, Triturus montandoni and T. alpestris (Caudata: Salamandridae) in Karlova Studánka in the Jeseníky Mts.

Čas. Slez. Muz., Opava (A), 49: 21-27.