Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Velický, Bedřich
Prof. Velický studoval v letech 1955–1960 teoretickou fyziku na MFF UK. V roce 1966 předložil a obhájil disertaci (školitel E. Antončík) a vědecká hodnost CSc. mu byla udělena Kolegiem fyziky ČSAV. V roce 1998 se habilitoval jako docent obecné fyziky na Masarykově univerzitě; v roce 2000 byl jmenován profesorem UK pro fyziku – teoretickou fyziku; v roce 2001 byl jmenován profesorem MU pro teoretickou a obecnou fyziku.
B. Velický nastoupil v r. 1960 na Ústav fyziky pevných látek ČSAV v Praze (později Fyzikální ústav ČSAV); kde byl postupně vedoucím teoretické skupiny a optické skupiny, oddělení polovodičů; oddělení teoretické fyziky. Působil také jako vedoucí vědecký pracovník na Katedře polovodičů MFF UK a na Katedře teoretické fyziky Masarykovy University v Brně. Od roku 1999 pracuje v CTS jako vědecký pracovník se zaměřením na filozofii a historii přírodních věd. Od roku 2001 je vedoucím oddělení teorie na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK.

Vybrané publikace:

Ajvaz, Michal; Pauknerová, Karolína; Strobachová, Ingrid; Hudík, Marek; Pokorný, Petr; Kůrka, Petr; Trlifajová, Kateřina; Větrovcová, Marie; Velický, Bedřich (2018): Spor o proces a událost,

Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2018. ISBN 978-80-74653-17-9. Odkaz na publikaci zde.

Kůrka, Petr; Matoušek, Alexander; Velický, Bedřich (2012): Spor o matematizaci světa

Pavel Mervart, Červený Kostelec,2012.ISBN 978-80-7645-012-03. Odkaz na publikaci zde.

Velický, Bedřich; Kalvová, Anděla; Špička, V (2006): Between Green´s functions and transport equations: reconstruction theorems and the role of initial conditions

Journal of Physics: Conference Series n.35, 1-16

Velický, Bedřich; Trlifajová, Kateřina; Šizling, Arnošt L.; Bob, Petr; Moural, Josef; Kratochvíl, Zdeněk; Chotaš, Jiří ; Chvatík, Ivan; Benyovszký, Ladislav; Havel, Ivan M.; Mitášová, Monika; Ajvaz, Michal; Pětová , Marie; Zervan, Marián; Marcelli, Miroslav; Lesák, František (2004): Prostor a jeho člověk

Praha: Vesmír. ISBN 80-85977-60-5. [detail]

Velický, Bedřich (2004): Role prostorové dimenze ve fyzice

Vesmír, Praha, ISBN 80-85977-60-5, str. 9-34.