Ing. Eva Šizlingová

Eva Šizlingová
Je odbornicí na databáze a počítačové modelování, se zkušeností z komerčních firem. Spoluautorka několika makroekologických publikací s dvouletou praxí jako hostující výzkumník na University of Sheffield ve Velké Británii. Pod vedením L. Juřičkové získala zkušenosti s terénním sběrem malakologických vzorků. Programuje nástroje pro makroekologické analýzy, analyzuje data a dohlíží na strukturu ekologických databází a správnost dat v nich uložených. Mimo to spravuje webové stránky ‘ecology.cts.cuni.cz’, účastní se terénních prací a makroekologické syntézy výsledků.

Vybrané publikace:

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2021): Determinants of the Shape of Species-Area Curves. In: The Species-Area relationship: theory and application (eds. Matthews, T.J., Triantis, K.A.& Whittaker, R.J.), Cambridge University Press, Cambridg

Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Šizlingová, Eva; Šizling, Arnošt L. (2018): Great theories of species diversity in space and why they were forgotten: The beginnings of a spatial ecology and the Nordic early 20th‐century botanists.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2017): How to allow SAR collapse across local and continental scales: a resolution of the controversy between Storch et al. (2012) and Lazarina et al. (2013).

Ecography, doi: 10.1111/ecog.02181.

Šizling, Arnošt L.; Pokorný, Petr; Juřičková, Lucie; Horáčková, Jitka; Abraham, Vojtěch; Šizlingová, Eva; Ložek, Vojen; Tjørve, Even ; Tjørve , K.M.C.; Kunin, William, E., (2016): Can people change the ecological rules that appear general across space?

Global Ecology and Biogeography 25: 1072-1084., DOI: 10.1111/geb.12467 [detail]

Šizling, Arnošt L.; Kunin, William, E.,; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Storch, David (2011): Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship.

American Naturalist, 178:602-611.

Šizling, Arnošt L.; Šizlingová, Eva; Storch, David; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Rarity, commonness and the contribution of individual species to species richness patterns

American Naturalist 174: 82-93.

Šizling, Arnošt L.; Storch, David; Šizlingová, Eva; Reif, Jiří; Gaston, Kevin (2009): Species-abundance distribution results from a spatial analogy of central limit theorem

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 106: 6691-6695.

Storch, David; Šizling, Arnošt L.; Reif, Jiří; Polechová, Jitka; Šizlingová, Eva; Gaston, Kevin (2008): The quest for a null model for macroecological patterns: geometry of species distributions at multiple spatial scales

Ecology Letters ,11: 771-784.