PhDr. Petr Meduna, Ph.D.

Petr Meduna

E-mail: meduna(zavinac)cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 671

Narozen 17. 6. 1963 v Mělníku. Po studiu na FF UK v Praze pracoval v Expozituře Archeologického ústavu v Mostě (1986-1996), následně v Archeologickém ústavu v Praze. Věnuje se především období středověku, metodologicky pak hledání vztahu mezi společenskovědními a přírodovědnými prameny.

Vybrané publikace:

Pokorný, Petr; Meduna, Petr; Prach, Jindřich (2022): Vezmi kuoň tisovatý… Sláva a pád tisu červeného v českých zemích

Živa 4/2022, 160 - 162. [detail]

Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Novák, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Meduna, Petr; Bezděk, A.; Myšková, E.; Walls, Matthew; Poschlod, P. (2021): From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic).

Vegetation History and Archaeobotany 30:269–286.

Říha, Cyril; Meduna, Petr; Větrovcová, Marie (2020): Globální město aneb urbanizace bez děr,

in: Petr Pokorný – David Storch (edd.) a kol., Antropocén, Praha 2020, s. 436–473.

Pokorná, Adéla; Pokorný, Petr; Meduna, Petr (2020): Pátrání po rubu středověkého města: Botanická exkurze do Prahy pod Prahou.

In: R. Haluzík (ed.), Město naruby. Vágní terén, vnitřní periférie a místa mezi místy. Academia, Praha. Pp. 99-117.

Kyselý , René; Meduna, Petr (2019): The Early History of the Turkey (Meleagris gallopavo) in the Czech Republic

Archaeological and Anthropological Sciences
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-019-00891-8#citeas

Kovačiková, L.; Trojánková, Olga; Meduna, Petr; Starec, Petr; Burian, Martin; Čiháková, Jarmila; Frolík, Jan (2019): Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze

Archeologické rozhledy LXXI–2019 [detail]

Meduna, Petr (2015): Zabrušanská keramika v dnešním Sasku jako historická otázka, ASČ 19, 327-350

[detail]

Meduna, Petr; Černá, Eva; Čulíková, Věra; Jankovská, Vlasta (2012): Raně středověké sídliště v Hrdlovce, Archeologické studijní materiály 20, Praha.

Meduna, Petr (2011): Archeologie posvátné krajiny, in: Resuscitace místa – kaple Liběchov, Praha, 33-35.

Meduna, Petr; Pařez, Jan; Tlustý, Jaromír (2011): Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří. Praha.

Hošek, Jiří; Meduna, Petr (2011): Metallography of knives from the medieval village of Hrdlovka and the burial ground of Zlončice, Bohemia, in: J.Hošek, H. Cleere, L. Mihok (eds.), The Archaeolometallurgy of Iron. Recent developments

Meduna, Petr; Sádlo, Jiří; Novák, Jan (2010): Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

Živá archeologie 11: 87-91

Meduna, Petr (2010): Raně a vrcholně středověký Mělník (do roku 1419), in: J. Kilián a kolektiv, Dějiny českých měst. Mělník, Praha, 55-85.

Sádlo, Jiří; Meduna, Petr (2009): Bezdězsko – Dokesko. Krajina mezi odolností a stagnací, Historická geografie 35/1, 147-160.

Meduna, Petr (2009): Curia Radonice – výjimka nebo pravidlo? Stručné zamyšlení nad dvory v raném středověku, in: Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu, Praha, 204-212.

Meduna, Petr (2009): K stavební podobě raně středověkých "curtes", in: Černá, E. - Kuljavceva Hlavová, J. (eds.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrž

Meduna, Petr (2009): Remarks on Textile Production in the Early Middle Ages, in: Maříková-Vlčková, P. – Mynářová, J. – Tomášek, M. (eds.), My Things Changed Things, Praha, 131-135.

Meduna, Petr (2009): Urnae mellis, in: S. Moździoch (ed.), Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedzy innowacja a tradycja, Spotkania bytomskie 4, Wroclaw, 115-122.

Meduna, Petr (2008): Aby skutkové minulých časuóv stálí zůstati mohli. Prameny paměti, Praha, 17-54.

Meduna, Petr (2008): Konec "lesního" prasete, in . Pokorný, P. - Bárta, M. (eds.), Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Praha, 147-158.

Meduna, Petr (2008): Mělník v časech kněžny Emmy, in: Kilián, J. - Polanský, L. (eds.), Emma regina - Civitas Melnic, Mělník, 81-88.

Meduna, Petr (2008): Provincia Melnicensis. Das Mělník-Gebiet im Frühmittelalter, in: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice, Spisy archeologického ústavu AV

Meduna, Petr (2007): K počátkům Litoměřic, in: M. Hrubá (ed.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení. Ústí nad Labem, 23-32.

Meduna, Petr (2007): Luba a ti druzí, in: E. Doležalová – R. Šimůnek (eds.), Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha, 375-387.

Meduna, Petr (2006): Krátce k Týncům, in: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy, Studia mediaevalia pragensia 7. Praha, 83-88.

Meduna, Petr (2006): Ludmila z kraje slovanského, in: R. Špačková – P. Meduna (eds.), Nomine Liudmilam. Sborník k poctě svaté Ludmily. Mělník, 14-22.