Jak si zapamatovat Bibli: Recepce Summarium Biblie

GAAV KJB801970701
Navrhovaný projekt má dva základní cíle: na základě odborné studie středověké recepce konkrétního textu se zabývá obecnější problematikou měnící se role paměti, mnemotechnických pomůcek, a konkrétních přístupů k Bibli. Summarium Biblie, text obvykle přisuzovaný Alexandru de Villa Dei, byl velmi oblíbený ve středověku, ale badatelé jej téměř zcela přehlížejí. Analýza jeho recepce se bude soustředit na sesbírání středověkých zmínek o něm, přezkoumání problému autorství, přehled časů a míst, kdy a kde se ve středověku opisoval a četl, analýzu obsahu kodexů, které jej zahrnují (včetně srovnání s podobnými mnemotechnickými pomůckami, které se nacházejí v blízkosti Summaria v těchto kodexech) a konečně na rozbor jednotlivých rukopisných verzí. Vzhledem k velkému počtu dochovaných rukopisů se bádání zaměří především na rukopisy pocházející ze střední Evropy. Výsledkem bádání by měly být tři články vydané v průběhu tří let shrnující průběžné výsledky, tři mezinárodní setkání v CTS, která zpracovávaná témata rozšíří a zahrnou i další disciplíny, a konečně jedna větší studie (kniha v angličtině) podrobně rozebírající výsledky výzkumu.