Jan Patočka a současné problémy fenomenologie

GAČR 401/07/1488
Skupina badatelů soustředěných kolem Archivu Jana Patočky chce otevřít novou diskuzi o Patočkově fenomenologii. Projekt se chce zaměřit na Husserlovu fenomenologii jakožto důležité východisko fenomenologie Patočkovy a osvětlit některé významné fáze Patočkovy konfrontace s Husserlovým rozvrhem fenomenologie: vztah přirozeného světa k transcendentální redukci u Jana Patočky a Edmunda Husserla, formování Patočkových východisek v jeho disertaci Pojem evidence a jeho význam pro noetiku, Patočkův projekt asubjektivní fenomenologie. V souvislosti s koncepcí přirozeného světa bude věnována pozornost rovněž problému dějin a dějinnosti. Projekt bude dále sledovat analýzy pohybu, které mají v Patočkových fenomenologických spisech klíčové místo. Součástí projektu bude příprava českého vydání hlavních Patočkových fenomenologických textů.