Metropolitní etika. Modely jednání ve vztahu k městům jakožto komplexním systémům

GAČR 401/07/P068
Město se za posledních 200 let stalo možná nejcharakterističtějším elementem našeho světa, které se nejrůznějším způsobem týká téměř všech obyvatel Země. Tento projekt se snaží chápat město jako komplexní systém, který nelze kontrolovat jedinými jednoduchými pravidly. Povaze předmětu odpovídá pak zvolený transdisciplinární přístup výzkumu, který kombinuje teoretickou (zejména filosofie, sociologie) a praktickou (urbanismus, architektura) perspektivu se záměrem ustavit novou nenormativní etiku zabývající se otázkou jednání v současných metropolích. Konkrétním předmětem zkoumání je vztah jednotlivých urbanistických projektů v České republice a v blízkých evropských zemích k obecným konceptům, strategiím či modelům jednání, které jsou v nich - explicitně či implicitně - obsaženy.