Mezinárodní workshop Univerzální zákonitosti diverzity v různých vědeckých disciplínách

ME10021, grant od AMVIS - Americké vědecké informační středisko, určený pro spolupráci mezi USA a ČR
Existuje několik obecných zákonitostí popisujících diverzitu různých objektů, které byly popsány v biologii, ale objevují se i v jiných vědeckých disciplínách. Příkladem je statistické rozložení velikostí populací nebo tělených velikostí druhů ve společenstvu, mimo biologii pak třeba mocninné rozložení velikosti lidských sídel. Univerzalita podobných zákonitostí naznačuje, že jsou za nimi společné mechanismy matematické povahy. Studiu těchto jevů a za ně odpovědných mechanismů byl věnován mezinárodní workshop organizovaný Santa Fe Institute v Novém Mexiku. Cílem projektu je uspořádat pokračování tohoto workshopu v Praze a vytvořit unifikující teoretický rámec k výkladu těchto univerzálních zákonitostí.