Možná souvislost vztahové hierarchie a míry homogamie ve stejnopohlavních vztazích a partnerských preferencích (mezikulturní studie)

Valentová, Jaroslava; Bártová, Klára; Štěrbová, Zuzana
GA ČR 13-16959P panelu č. P407

Současné studie ukazují, že jak fyzické, tak osobnostní znaky ovlivňují partnerské preference a výběr partnera. Byly navrženy dvě teorie vysvětlující konkrétní mechanismy partnerských preferencí a partnerského výběru: podle teorie homogamie lidé preferují partnery s osobnostními a fyzickými znaky podobnými jim samotným, naproti tomu podle teorie komplemetarity si lidé vybírají spíše odlišné partnery. Studie ukazují, že heterosexuální lidé si většinou vybírají soběpodobné partnery, s výjimkou partnerské hierarchie (tj. submisivity a dominance). Jak jsme ukázali, u homosexuálních jedincu jsou preference míry soběpodobnosti u potenciálních partnerů predikovány jejich preferovanou mírou vztahové hierarchie. V tomto projektu se zaměřujeme na testování možných vlivů preferované a aktuální pozice na kontinuu hierarchie-rovnostářství na preferovanou míru soběpodobnosti osobnostních a fyzických znaku, a také na spokojenost aktuálních stejnopohlavních páru.

Řešitelka: Jaroslava Valentová
Členky řešitelského týmu: Klára Bártová, Zuzana Štěrbová

Grant byl udělen na období 2013 - 2015, ale předčasně ukončen v roce 2014. Důvodem byl odchod řešitelky na univerzitu v São Paulo v Brazílii, kde získala profesorskou pozici.