Je biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzity

GA ČR 16-26369S panelu č. P505

Řada hypotéz se snaží vysvětlit rozdíly v biologické rozmanitosti na povrchu Země. Některé předpokládají, že hlavní roli hrají historické procesy, takže nejdůležitějším faktorem je stáří a diverzifikace evolučních linií v různých oblastech, ovšem množí se doklady toho, že diverzita na různých místech spěje k různým rovnovážným stavům, závislým na klimatu. Rozpracujeme tuto rovnovážnou teorii diverzity a budeme testovat její jednotlivé komponenty s pomocí různých typů velkoplošných dat. Konkrétně budeme zjišťovat, zda je diverzita určena faktory zodpovědnými za vymírání (které pravděpodobně způsobuje negativní zpětnou vazbu mezi diverzitou a jejím nárůstem), tedy celkovým počtem jedinců daným množstvím zdrojů (produktivitou) a současnou i minulou stabilitou prostředí. Pak prozkoumáme, v jakých měřítkách lze rovnovážné stavy pozorovat a jaké má rovnovážná dynamika důsledky pro naši schopnost předpovědět budoucí změny diverzity.

Řešitel: David Storch
Členové řešitelského týmu: Eliška Bohdalková, Pavel Duda, Robert Pacák, Irena Šímová, Anna Tószögyová