Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplín

GAČR 401/02/0579
Úkolem projektu bylo rozpracovat, šířit a propagovat metodiku transdisciplinární vědecké práce. Splnilo se naše očekávání, že potřeba překračovat hranice jednotlivých oborů při vědecké práci se bude zvětšovat a považujeme tedy příspěvek vytvořený splněním našeho řešitelského plánu za významný. Byly propracovány modely vědeckého poznání zahrnující hermeneutický přístup - vztah biologie a humanitní vzdělanosti, propojení psychologických a somatických aspektů, vymezení redukcionismu jako úhelného kamene západního myšlení, a naznačen transperspektivní pohled na etiku v lékařských vědách. Byl předložen zobecňující transdisciplinární pohled na nauku o teple a jeho dopad na společnost. Byla studována propojitelnost mezi termodynamickou interpretací pojmu entropie a statistickým pohledem na informaci a nové aspekty difuse i magnetokalorického jevu. Byl navržen model pro interdisciplinární porozumění fázovým přechodům opírající se o aplikaci kvantově- teoretických představ o kvasičásticích. Byl proveden pokus o hlubší porozumění procesu samo-organizace na mikroskopické i makroskopické úrovni s možností kvantové interpretace. Významným výsledkem byla transdisciplinární přednášková činnost řešitelů na více než sedmi vysokých školách doma i v zahraničí. Celkem bylo řešiteli grantového projektu předneseno jen v roce 2004 cca 20 příspěvků na mezinárodních konferencích a renomovaných zahraničních universitách, podáno 23 publikací v recenzovaných časopisech, 13 ve sbornících a ostatních periodikách a zejména napsány 4 knihy.