Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služeb

Konopásek, Zdeněk; Synek, Michal; Carboch, Radek; Hradcová, Dana
GA ČR, 19-07724S panelu č. P404

Projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Karlovy univerzity, Praha.

Výzkumný projekt se zaměřuje na specifické napětí v pobytových službách pro lidi označené za postižené: napětí mezi péčí o obyvatele, jež jim má umožnit vést „normální” život, a péčí o obydlí, jejichž ekonomická a „kulturní” hodnota má být zachována. Pobytové instituce v České republice často využívají pro svou činnost staré hrady, zámky nebo kláštery, budovy podobně křehké, zranitelné a nepropojené s okolím jako jejich obyvatelé. A i když se péče o lidi a údržba budov mohou jevit jako dvě zcela odlišné a nesouvisející činnosti, v pobytových institucích jdou ruku v ruce a nelze je od sebe oddělit. Navrhovaný výzkum má být příspěvkem k současnému zvýšenému zájmu sociálních věd o materialitu péče a o její etické rozměry. Naším cílem je analyzovat jednotné pole praxe coby průsečík odlišných a často protichůdných logik a hodnotových rámců, se zvláštním zaměřením na způsoby, jimiž lidé tuto mnohost zvládají. Věříme, že takto koncipovaný výzkum přispěje ke zlepšení životních a pracovních podmínek klientů a pracovníků pobytových sociálních služeb.

vulnerable residents