Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě

Nuzzolo, Massimiliano; Turek, Jan
GA ČR 17-10799S

Projekt zkoumá vývoj slunečního kultu a ideologie v Egyptě Staré říše (3. tisíciletí př. Kr.). Během jeho řešení budou uplatněny nové metody analýzy dálkového průzkumu Země v kombinaci s výzkumem historických, archeologických, topografických a epigrafických dat. Projekt se zaměřuje na kontextualizaci slunečního kultu a architektury v době Staré říše a na výzkum Abú Gurábu, archeologické lokality z doby 5. dynastie, a jeho významu pro sluneční kult Staré říše. Prostřednictvím interdisciplinárního přístupu si projekt klade za cíl vytvoření otevřeného Historicko-geografického informačního systému (HGIS) mapujícího vývoj slunečního kultu v Egyptě doby Staré říše a dále identifikaci zatím neznámých dokladů sakrální architektury. Jde především o nyní ztracené sluneční chrámy, jejichž lokace v této oblasti je velmi pravděpodobná. Jejich objev by významně přispěl k pochopení slunečního kultu a ideologie.