Velký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. Balkáně

GA ČR 20-28848S panelu č. P410

V rurálních oblastech Západního Balkánu se v posledních dekádách objevil nový fenomén: tradiční lidová architektura zmizela a místo ní všude vyrůstají výstavné rodinné domy a vily. Ty jsou často nejen větší než jejich západoevropské předlohy, ale i nabývají nezvykle excesivních tvarů. Eklekticky napodobují paláce středověku, antiky i prvky tradiční architektury; synkreticky mísí tradici s modernitou. Mnohé tyto domy jsou však již léta nedostavěné, další neobývané a jejich obyvatelé coby migranti za prací v cizině. Vesnice se mění v městečka čelící hygienickým, environmentálním a urbanistickým problémům… Nejde však zdaleka jen o architektonický problém. Velký dům je zde reakcí, ale i adaptací, na (post)komunistickou modernizaci a globalizaci, jakož i marginalizaci etnických minorit, u nichž je tento fenomén nejsilnější. Projekt zahrnuje terénní výzkum v regionech jihozápadu bývalé Jugoslávie, touto výstavboum proslulých. Těžištěm je několik antropologicko-etnologických hloubkových case studies několika typických skupin takových domů, zbudovaných několika velkorodinami.