Ten druhý smysl: zvuk, sluch a příroda v české modernitě

GA ČR 20-30516Y panelu č. P410 a P401

Cílem projektu je prozkoumat vztah mezi zvukem, sluchem a modernitou ve středoevropském regionu, především v českém (a později československém) kontextu. Výzkum sleduje měnící se vztah mezi přírodou a kulturou a prostupnost hranic mezi přírodními a humanitními vědami v 19. a počátkem 20. století na příkladech definice sluchového vnímání a pokusech o nápodobu a zaznamenání zvuků přírody. Cílem projektu je zahájit intenzivnější úvahu o roli zvukové analýzy při vytváření moderních představ o smyslovém vnímání a způsobu reprezentace přírody. Výzkum se zaměří na (mikro)historické studium zvuku a sluchu v oblastech jako je fyziologie, přírodní filosofie, estetika, technika, ornitologie a zábavní průmysl a nabídne tak alternativní interpretaci pojetí přírody v české modernitě.