Vztah mezi prostorovou distribucí živočichů a jejich druhovým bohatstvím: makroekologický přístup

GAAV KJB6197401
Analyzovali jsme vztahy mezi prostorovou distribucí a jevy týkajícími se druhového bohatství ptáků a ukázali matematické a biologické souvislosti mezi nimi. Výsledky jsme publikovali v 5 článcích v časopisech s IF a dvou kapitolách v knihách.