Spirituální a náboženská zkušenost v psychiatrii: konstrukce duševní patologie

GAAV IAA701970601
V navrhovaném dvouletém výzkumu se chceme zabývat tím, jak se psychiatrie setkává s fenomény slyšení hlasů a s quasi/spirituálními a quasi/náboženskými zkušenostmi. S použitím kvalitativních dat z rozhovorů a z etnografických pozorování v psychiatrických zařízeních se zaměříme na individuální trajektorie nemoci, setkání pacientů s psychiatrickými profesionály a na praktické institucionální a materiální uspořádání léčby. Chceme ukázat, jak jsou religiosita a duševní nemoc společně a prakticky utvářeny prostředky současné psychiatrie. Ve výsledných případových studiích duševně nemocných pacientů hodláme lépe porozumět tomu, jak jsou spirituální a religiosní zkušenosti psychiatrických pacientů překládány do jazyka psychiatrie, jaké jsou lékařské, sociální a politické důsledky těchto procesů a co religiosita, spiritualita a duševní nemoc vlastně je. Rádi bychom tak přispěli ke kultivaci současných i budoucích reforem psychiatrie.