Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii

Published: 2007
Praha, Filosofia
Kniha obsahuje jednak nové vydání studie Znak a bytí z roku 1994, ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy, a jednak dosud nepublikovanou studii zabývající se Derridovou kritikou Husserlova pojetí časovosti.