Landscape as a topic, terrain and problem of contemporary social sciences: Anthropological reading of landscape

Published: 2015
In: Blažková, Tereza. Krajina jako antropologická čítanka. Praha: TOGGA. s. 7-18. ISBN: 978-80-7476-039-6.
Krajina se v poslední době stala oblíbeným tématem nejen pro přírodní a společenskou vědu, ale i pro širokou veřejnost. Když se pokusíme najít společné jádro na první pohled různorodých přístupů, můžeme krajinu pracovně nahlédnout jako to, co nás obklopuje a co my lidé vnímáme jako souvislý a smysluplný celek.