O prospěchu a nebezpečí sociálních věd pro společnost

Přednáší: Tereza Stöckelová
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď české vědní politiky na ni se však pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obchodovatelné patenty či licence, jež mají přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky. Na semináři představím svoji studii Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti (SLON, 2012), která polemizuje s takto zjednodušujícím pojetím. Rozvíjí teoretickou perspektivu vycházející z vědních studií a rozebírá různé formy a konkrétní případy působení sociálních věd ve společnosti, především co se týče sociologie a ekonomie.

Video:

Loading the player ...