Antropocén: současný svět v transdisciplinární perspektivě

Datum konání: 4. 9. 2023 - 8. 9. 2023
Místo konání: Centrum pro teoretická studia - Husova 4, Praha 1

V době antropocénu začínají vědci studovat svět novým způsobem, ve kterém si nevystačíme s tradičním dělením na přírodní a společenské vědy ani s distinkcí mezi akademickými a mimo-akademickými formami poznání. Antropocenní jevy jsou složité, dynamicky proměnlivé a často neintuitivně vzájemně provázané – chceme-li porozumět současnosti, je klíčové umět se dívat na skutečnosti kolem nás z různých perspektiv. V průběhu letní školy se dozvíte, jak efektivně studovat a interpretovat současný svět mezioborovým i nadoborovým (transdisciplinárním) způsobem: naučíte se, jak vystupovat za hranice vlastní odbornosti, komunikovat napříč disciplínami a lépe reagovat na komplikované – ekologické, společenské i identitární – výzvy současnosti.

Co vás čeká:

Semináře, terénní exkurze, praktické workshopy a řada konkrétních příkladů i praktických ukázek mezioborové spolupráce, to vše pod vedením špičkových českých odborníků.

Kdo se může zúčastnit:

Studenti přírodovědných, humanitních, společenskovědních i uměleckých aj. oborů, velmi vítáni jsou také odborníci z praxe, například (ale nejen) z neziskového sektoru, zaměstnanci státní správy, učitelé, kdokoli se zájmem o antropocén z řad veřejnosti.

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2023

Program letní školy naleznete zde: