Science in Italy, Europe and elsewhere

Přednáší: Steve Shore

Seminář se koná od 16 hod.