Arménie: kulturní, historický a geografický úvod

Přednáší: Petra Košťálová
Tato přednáška má za cíl seznámit posluchače nejenom s reáliemi jihokavkazské republiky Arménie, ale zároveň i přehledně představit základní atributy arménské identity jako takové. Významnými opěrnými body arménské identity napříč staletími bezesporu byly (a stále jsou) především arménská autokefální církev, s ní spojené vlastní písmo a literární tradice, dále pak arménský jazyk a v neposlední řadě i existence rozsáhlé diaspory. Arménská kultura a identita se udržela navzdory dlouhodobé absenci vlastního státu takřka tři tisíce let ve své svébytné formě.

Video:

Loading the player ...