Environmentální problémy a původní obyvatelstvo Sibiře

Přednáší: Tomáš Boukal
V přednášce bych rád představil komplikovanou situaci vybraných skupin původního obyvatelstva Sibiře v kontextu dynamicky se měnícího životního prostředí