Prostor mezi geometrií a malířstvím

Lecturers: Ladislav Kvasz
Přednáška se pokusí zmapovat některé podobnosti a rozdíly mezi zobrazováním prostoru na vybraných dílech západního malířství od renesance po zrod abstrakce a chápáním prostoru v geometrii. Jako interpretační nástroj chci použít Wittgensteinův pojem formy zobrazování (die Form der Abbildung) z Traktátu a pokusit se vyložit výše uvedené podobnosti jako sdílení této formy.

Video:

Loading the player ...