Konkurz na místo učitele elementární matematiky při pražské univerzitě: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století

Přednáší: Jan Makovský
Roku 1804 se po odchodu Stanislava Vydry uvolňuje stolice elementární matematiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Vyhlašuje se konkurz sestávající z psané a ústní části, do nějž se hlásí pouze dva kandidáti: Bernard Bolzano a Ladislav Jandera. Místo získává Jandera, zatímco Bolzano se stává učitelem Religionslehre. Na základě rukopisů dochovaných v Národním archivu představíme odpovědi obou kandidátů doplněné o kulturně-historické souvislosti výběrového řízení.