Kontexty domova

Přednáší: Barbora Vacková
Mít domov, být doma. V přednášce se budu zabývat tím, jak samozřejmě tuto představu chápeme a jak rozmanité podoby přitom domov má. Zaměřím se na různé kontexty této představy domova a na možné důsledky, které v odlišných situacích může mít. Vodítkem bude na jedné straně měřítko – pokoj, byt, dům či město. Mnohovrstevnatost domova budu ilustrovat i na dalších dimenzích zkušenosti s ním, než je prostorové hledisko: První z nich je sociologicky zajímavý vztah mezi stabilitou a změnou; druhá je problematika sdílení a individuálního prožitku spojeného s domovem. Posledním tématem je nárok na autenticitu domova a jeho prožívání.