Zvuk v historii. Od Ženevy Jana Kalvína k branám antropocénu

Účastníci: Kvíčalová, Anna