Biologie a Život

Přednáší: Anton Markoš

V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://zoom.us/my/ctsctvrtky
O úsilí pochopit některé stránky živého s pomocí (bio)sémiotiky a dějepisectví. Vychází se z toho, že na začátku evoluce se v biosféře ustavily jisté normy, které jsou víceméně udržovány dodnes. Různé linie se pak liší v interpretaci a dalším rozvoji takových kanonických kódů a znaků, k čemuž přispívá paměť a zkušenost jedince; paměť a zkušenost komunity, do jaké byl zrozen; a samozřejmě historická paměť a zkušenost předávána v rámci linie jeho předků.