Jak ptáci rozpoznávají svoje nepřátele – putování od behaviorální ekologie k behaviorální psychologii

Místo konání: CTS, Husova 4, Praha 1, 3. patro
Přednáší: Roman Fuchs
Každý živočich se neustále setkává s množstvím jiných živočichů, kterým by se měl pokud možno vyhnout. Nejedná se jen o predátory, potíže mohou působit například kompetitoři nebo nepoživatelná kořist. Behaviorální ekologie se obvykle ptá, zda živočich na hrozící nebezpečí optimálně (co nejekonomičtěji) reaguje. Základním předpokladem optimální reakce je ale rozpoznání hrozícího nebezpečí, které je jako téma výzkumu poněkud opomíjeno (a asi i podceňováno). V učebnicích etologie stále nalézáme popis klasického pokusu, v němž červenka agresivně reagovala na chomáč červených pírek. Naše výzkumy ptačích reakcí na výstražně zbarvený hmyz a predátory ukazují, že jsou rozpoznávací procesy přece jen složitější. Vyhodnocení zdánlivě jednoznačných stimulů (např. výstražně zbarvené ruměnice pospolné nebo kompletní vycpaniny krahujce obecného) závisí na kontextu a jsou při něm zřejmě používány složitější diskriminační a kategorizační postupy.