Mají psi kulturu? Současné biologické teorie kultury

Přednáší: Marco Stella
Různé evolučně zaměřené disciplíny (od evoluční antropologie až po kognitivní etologii) se potýkají s problematikou kultury (nejzákladněji definované jako přenosu chování a instrukcí sociálním učením). Příspěvek se pokusí přehledně rozčlenit současné biologické teorie kultury aplikované především na člověka a jeho kulturu. Pokusíme se poukázat na jejich omezení a účelnost pro výzkum lidského chování a kognice. Položíme si otázku po evolučním původu kultury u člověka a poukážeme na pokusy používat některé mimolidské organismy k modelování kognitivních počátků lidské kultury, konkrétně lidoopy a domácí psy.

Video:

Loading the player ...